+
Jaki czujnik wybrać termoparowy czy rezystancyjny? +

W zależności do wymagań pomiarowych możemy zastosować dwa rozwiązania. Zastosowanie czujnika termoelektrycznego (termopary) pozwoli na szybszy pomiar procesu, przy mniejszej dokładności wskazania. Czujnik rezystancyjny (oporowy) charakteryzuje się większą dokładnością pomiarową, jednak do jego prawidłowego wskazania potrzebny jest dłuższy czas stabilizacji pomiaru.

Jakie typy rezystorów możemy zastosować w czujniku? +

W aplikacjach przemysłowych stosowane są rezystory platynowe typu Pt100, Pt500, Pt1000 oraz rezystory niklowe Ni100 i Ni1000.

Jaki rodzaj termopary jest odpowiedni dla mojego pomiaru? +

Termopary dobieramy w zależności od zakresu temperatury medium pomiarowego. Najpopularniejszymi termoelementami są termopary typu J, K, S, R, B.

Jaką klasę czujnika zastosować w mojej aplikacji? +

W zależności od wymagań aplikacji pomiarowej stosujemy klasy rezystorów A, B, AA w liniach 2, 3, 4-przewodowych, lub klasy 1 i 2 dla termoelementów.

Z jakimi urządzeniami współpracuje czujnik temperatury? +

Czujniki temperatury współpracują głównie ze wskaźnikami, regulatorami, rejestratorami oraz sterownikami procesowymi. Ważne jest aby wejście urządzenia peryferyjnego były skonfigurowane pod odpowiedni element pomiarowy czujnika.

Jaką osłonę do czujnika zastosować? +

W zależności od środowiska pomiarowego możliwe jest zastosowanie osłony zapewniającej możliwość wydłużenia żywotności czujnika przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowej metrologii pomiaru.

Czy do czujnika potrzebny jest przetwornik temperatury? +

Przetwornik temperatury jest elementem wymaganym w wielu aplikacjach. Niektóre konstrukcje czujników mają możliwość zamontowania przetwornika w jego głowicy, do innych zastosować można przetwornik montowany na szynę.

Jaki czujnik zastosować w strefie zagrożonej wybuchem? +

Do stref zagrożonych możemy zastosować czujniki w wykonaniu iskrobezpiecznym Exi lub przeciwwybuchowym Exd. Wybór konstrukcji określany jest przez projektanta systemu pomiarowego.

Jakie akcesoria potrzebne są do prawidłowej pracy czujnika? +

Do czujników temperatury stosujemy głównie dodatkowe osłony procesowe, przetworniki sygnału, uchwyty, przewody, wtyki i gniazda.

Jaki dokument potwierdza prawidłowość wskazań czujnika? +

W procesie produkcji zapewniane są wysokie standardy technologiczne potwierdzone wydaniem dokumentacji technicznej w tym Świadectwa Zgodności wykonania z normą, atestu materiałowego 3.1, Deklaracji WE lub innych w zależności od wymagań klienta. Czujnik wzorcowany posiada świadectwo wystawione przez Akredytowane Laboratorium Pomiarowe