+
news-details image
11.06.2021

Diagnostyka układów elektromechanicznych w przemyśle opiera się w głównej mierze na pomiarach sygnałów: napięciowego, prądowego, drganiowego, wyładowań niezupełnych oraz temperatury maszyn i urządzeń, a następnie na analizowaniu otrzymanych wyników.

Pomiary sygnałów diagnostycznych wykonywane są bardzo często za pomocą prostych mierników lub przenośnych analizatorów sygnału jedno-, dwu- lub czterokanałowych o rozbudowanym menu, w tym zbieraczy danych. Są to najczęściej urządzenia o znacznych możliwościach pomiarowych, co umożliwia diagnozowanie uszkodzeń zespołów elektromechanicznych. Bardzo ważną czynnością w diagnostyce jest obserwacja trendu danego sygnału oraz prowadzenie dokumentacyjnego archiwum historii pracy maszyny.


Cały artykuł

napedy-i-sterowanie_diagnostyka_drganiowa.pdf